Rudie Kuiter, Helmut Debelius

Surgeonfishes, Rabbitfishes and their relatives
TMC Publishing, 2001
ISBN: 0-9539097-1-9

208 strani
Cena: 19.95 £



Knjiga je iz serije Marine Fish Families avtorja R. Kuiterja in sodelavcev, v kateri je doslej izšlo skupaj 6 knjig. Poleg v angleščini so knjige na voljo tudi v nemškem jeziku, vendar pri drugi založbi. Založba knjigo priporoča z naslednjimi besedami: » Knjiga vsebuje podrobne informacije o družinah, rodovih in več kot 100 poznanih vrstah. Ilustrirana je s stotinami spektakularnih podvodnih fotografij ter vsebuje informacije o obnašanju, habitatih in podrobnosti o akvarijskem gojenju različnih skupin«. 

Od knjige, katere avtorja sta podvodna fotografa, nisem pričakoval prav veliko na področju akvarističnih nasvetov, zelo pa so me zanimali podatki o življenju teh lepih rib v naravi. Žal me je knjiga precej razočarala, saj je po mojem primerna (mogoče celo odlična) le kot fotoidentifikacijski priročnik za potapljače. Besedila in obljubljenih podrobnih informacij je na 208 straneh knjige izjemno malo. V uvodnem delu, ki obsega le 15 strani, od tega kaki dve tretjini prostora pokrivajo fotografije, izvemo nekaj malega splošnih podatkov o Acanthuroidih in o njihovem »kirurškem instrumentu« pred repom (ena stran), o razmnoževanju in razvoju mladic (dve strani), razširjenosti in habitatih (ena stran), ter o gojenju v akvarijih (ena stran in pol). Besedila je torej manj, kot v povprečno dolgem članku v akvarijski reviji, kar je vsekakor premalo za knjigo, ki je specializirana za določeno skupino rib. Akvaristični nasveti so sicer napisani korektno, toda zelo na splošno in tudi pomanjkljivo. Recimo, besedilo pravi, da »potrebujejo velik akvarij, večji ko je, bolje bo.« Kako naj akvarist začetnik ve, o kakšnih velikostih akvarija je govora – za nekoga je velik akvarij že 200 litrski, medtem ko večina izkušenih akvaristov za gojenje kirurgov priporoča kot skrajno spodnjo mejo 1000 ali celo 1500 litrov. Prav tako so povsem izpuščene specifične informacije o gojenju posameznih vrst, ki pa so zelo pomembne. Nekateri kirurgi so namreč za akvarije enostavno preveliki, drugi preobčutljivi in z redkimi izjemami v akvariju ne preživijo več kot nekaj mesecev, tretji so izredno agresivni in ogrožajo druge prebivalce akvarija (ali celo lastnika). Teh informacij v knjigi sploh ni.
 

Preostalo knjigo sestavlja fotokatalog posameznih vrst, ki so urejene po družinah in rodovih. Poleg samih kirurgov (Acanthuridae) so v knjigo vključene še sorodne družine Zanclidae, Siganidae, Ephipiddae in Scatophagidae. Na začetku vsakega poglavja je kratek opis značilnosti družine ali rodu, ki je dolg nekaj strani pri kirurgih in precej manj pri ostalih. Nato sledijo opisi vrst. Vsaki vrsti sta posvečeni ena do dve strani, vendar večino prostora zavzemajo fotografije; besedilnega opisa je vsega skupaj le okoli 10 vrstic v stolpcu širine 1/3 strani! V opisu najdemo podatke o geografski razširjenosti, habitatu (nekaj besed) in povprečni dolžini rib. Informacij je torej le toliko, oziroma raje še manj, kot v zelo telegrafskem Baensch Marine Atlasu (s tem, da Atlas za vsako vrsto vključuje informacije o akvarijskem gojenju, ta knjiga jih ne). Fotografije rib se zelo dobre, sprašujem pa se, zakaj je vsaka riba predstavljena s 5 – 8 fotografijami, ki so si praviloma zelo podobne – jaz bi veliko raje videl več besedila, recimo podrobnejše opise habitatov, hranjenja in razmnoževanja. Dobršen del fotografij niso le navadni portreti, ampak hkrati z ribami prikazujejo tudi njihovo življensko okolje in njihove socialne interakcije. Te slike so neprecenljive vrednosti, saj jih v večini publikacij le redko najdemo.
 

Knjige akvaristu ne morem priporočiti v nakup, razen če iščete določevalni priročnik za Acanthuroide, za kar je zelo primerna. Naprednejši akvaristi bodi v knjigi razen nekaterih res zanimivih fotografij rib v naravnem okolju našli le malo novega ali uporabnega, kar bi opravičevalo ne čisto poceni nakup. Dobronamernega akvarista začetnika, ki bi se iz knjige nameraval poučiti o gojenju teh rib v akvariju, pa bi knjiga lahko celo zavedla v napačne odločitve.


Marko Vrabec

[ODZIVI NA TA ČLANEK V FORUMU]